SPORT A PSÍ KUSY

Místo předmluvy: "Sportovat neznamená drill, sportovat znamená hrát si."

Agility

Poslušnost

Pasení

Frisbee

Flyball

Canisterapie

Tanec

a jiné psí kusy