COLLIE-WEB

zpět

FCI-Standard kolie dlouhosrsté č. 156 / ze dne 19.10.1988

Rozdíly ve standardech jsou uvedeny v textu kurzívou.

FCI-Standard kolie krátkosrsté č. 296 / ze dne19.10.1988

Původ:
Velká Británie

Celkový vzhled
Jeví se jako pes obrovské krásy, stojící s klidnou důstojností; přičemž žádná část není v nepoměru k celku.

*Celkový vzhled
Jeví se jako pes obdarovaný inteligencí, ostražitostí a aktivitou. Stojí s důstojností umocněnou perfektní anatomickou stavbou; přičemž žádná část není v nepoměru k celku, dávající vzhled pracovní způsobilosti. 

Charakteristika
Tělesná stavba na bázi síly a aktivity, bez náznaku tuposti a bez známek hrubosti. Nejdůležitější je výraz. Pokud vezmeme v úvahu poměrné hodnoty, jsou dosaženy perfektní vyvážeností a souhrou mezi lebkou a čenichovou partií, velikostí, tvarem, barvou a uložením očí, korektním nasazením a nesením uší.

Povaha
Přátelská povaha bez náznaku nervozity nebo agresivity.

*Povaha
Veselá (čilá) a přátelská, nikdy nervózní nebo agresivní.

Hlava a lebka
Proporce hlavy mají velikou důležitost, musí být ve vztahu k velikosti psa. Při pohledu seshora nebo ze strany se hlava podobá dobře otupělému souměrnému klínu, se suchými vnějšími liniemi. Lebka je plochá. Strany se zužují postupně a hladce od uší ke špičce černého nosu, aniž by vystupovaly lícní kosti nebo se vyostřoval čenich. Při pohledu z profilu, linie lebky a linie čenichu jsou dvě  paralelní a rovné linie stejné délky, oddělené lehkým, ale znatelným stopem nebo přechodem. Středový bod mezi vnitřními koutky očí (který je zároveň i středem korektně umístěného stopu), je středem rovnováhy v délce hlavy. Konec hladkého, dobře zakulaceného tupého čenichu, není nikdy hranatý. Spodní čelist silná, jasně formovaná. Hloubka lebky od nadočnicových oblouků po okraj spodní čelisti není nikdy přílišná (ne celkově hluboká). Nos je vždy černý.

Oči
Velice důležitý rys, dávající sladký výraz. Středně velké (nikdy příliš malé!)  poněkud šikmo uložené, mandlového tvaru a tmavě hnědého zbarvení, kromě případu zbarvení blue-merle, kdy jsou oči (jedno nebo obě a nebo jejich část) modré, či modře skvrnité. Výraz plný inteligence, s bystrým, ostražitým (pozorným) pohledem při naslouchání.

Uši
Malé, nasazené na vrchu lebky ani ne příliš blízko u sebe, ani ne příliš na straně lebky. V klidu jsou neseny položené vzad, ale při vzrušení jsou přeneseny vpřed a neseny polovztyčeně; to jest, že přibližně 2/3 ucha stojí vztyčené a  horní 1/3 ucha se přirozeně překlápí dopředu, pod vodorovnou linii překlopení.

*Uši
Přiměřeně (středně) velké, širší u kořene, nasazené nepříliš blízko u sebe, ani příliš po straně lebky. V klidu jsou neseny položené vzad, ale při vzrušení jsou přeneseny dopředu a neseny polovztyčené; tzn. přibližně 2/3 ucha stojí vztyčené a horní 1/3 ucha se přirozeně překlápí dopředu, pod horizontální linii překlopení.

Tlama
Zuby dobré velikosti. Silné čelisti s perfektním, pravidelným a úplným nůžkovým skusem; tj. horní zuby těsně přesahují spodní zuby a jsou vsazeny kolmo do čelistí.

Krk
Svalnatý, silný, dobré délky, dobře klenutý. 

Hrudní končetiny
Lopatka (rameno) šikmá a dobře úhlená. Přední končetiny rovné a svalnaté, ani s lokty vybočenými nebo vbočenými, se středně silnými kostmi.

*Hrudní končetiny
Lopatka (rameno) šikmo uložená a dobře úhlená. Přední končetiny rovné a svalnaté, nikdy s lokty dovnitř nebo ven; se středně silnými kostmi. Předloktí poněkud masité, pasterns se vyznačují pružností bez známek slabosti.

Trup:
Nepatrně delší v porovnání s výškou, hřbet pevný, nepatrně klenutý v bedrech; žebra dobře vyklenutá, hrudní koš hluboký, dostatečně široký (prostorný) za rameny. 

Pánevní končetiny
Pánevní končetiny osvaleny na stehnech, vespod suché a šlachovité, s dobře zaúhlenými klouby. Hlezna správně spuštěna (kolmo) a silná.

Tlapy
Oválné; dobré polštářky. Prsty klenuté a sevřené. Na zadních končetinách poněkud méně klenuté.

Ocas
Dlouhý s kostmi sahajícími minimálně ke hleznům. V klidu je nesen dolů, ale s lehce zdvihnutou špičkou. Při vzrušení může být nesen zvesela, ale nikdy nad hřbetem.

Chůze/Pohyb
Významný znak tohoto plemene. Zdravý pes nemá nikdy vybočené lokty, přesto má při pohybu přední končetiny poměrně blízko sebe. Mimochod, křížení nebo kymácení jsou vysoce nežádoucí!
Při pohledu zezadu jsou zadní končetiny od hlezenního kloubu rovnoběžné, ale ne příliš blízko; při pohledu ze strany, je pohyb klidný, plynulý. Pánevní končetiny jsou silné s vydatnou akcí (posunem). Přiměřeně dlouhý krok je žádoucí a měl by být lehký a bez znaku námahy.

Srst
Přizpůsobuje se vnější linii těla, velmi hustá. Vrchní (krycí) srst rovná a drsná na dotek; podsada měkká, furry a většinou velice těsně zakrývá kůži; hříva a náprsenka velmi bohatá, maska a obličejová část hladké, uši hladké na špičkách, ale ke kořenům více osrstěné, bohaté praporce na předních končetinách, pánevní končetiny hojně osrstěné nad hlezny, ale pod hlezenním kloubem hladké. Srst na ocase velice hustá.

*Srst
Krátká, hladká, vrchní srst drsné textury, s velmi hustou podsadou. Nesmí být trimována  nebo stříhána.

Zbarvení
Tři uznané barvy: Sobolí (zlatá) a bílá, trikolórní a blue-merle.
Sobolí: Jakýkoli odstín od světle zlaté po sytě mahagonovou nebo odstín sobolí.
Zbarvení světle slámové nebo krémové jsou vysoce nežádoucí!
Trikolórní: Převládající černá se sytě tříslovými znaky (pálením) na končetinách a na hlavě.
Rezatý nádech ve vrchní srsti je vysoce nežádoucí!
Blue-Merle: Převládající jasná, stříbřitě modrá barva, s černými skvrnami nebo černým mramorováním. Upřednostňuje se syté pálení, ale jeho absence by neměla být penalizována. 
Velké černé znaky, břidlicové zbarvení, či rezatý nádech buď ve vrchní srsti nebo v podsadě  jsou vysoce nežádoucí!
Bílé znaky: Všechna výše pospaná zbarvení by měl nést rovněž bílé, pro kolie typické znaky ve větší, či menší míře.
Následující znaky jsou obvyklé - bílý límec, úplná nebo částečná bílá náprsenka, končetiny a tlapky, bílá špička ocasu. Na čenichu nebo lebce, či obojím, se může vyskytnout bílá lysina. 

Velikost
Výška v kohoutku: Psi: 56 - 61 cm; Feny 51 - 56 cm.
Váha: Psi: 20,5 - 29,5 kg; Feny: 18,0 - 25,0 kg.

Vady
Jakákoli odchylka od výše popsaných bodů by měla být považována za vadu a míra závažnosti (důležitosti), se kterou se pohlíží na vady, by měla být v přesném poměru k  stupni jejich odchylky.

Poznámka
Psi musí mít dvě zřetelná varlata normální velikosti, úplně sestoupená v šourku.