COLLIE-WEB

zpět

Klubové šampionáty (KCHCS)

Klubový šampion     Klubový šampion práce    Bodovací tabulka    Zkoušky

Řád pro udělení titulu Klubový šampion

1. Titul „Klubový šampion“ (dále jen KŠ ) se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsáni v plemenné knize ČMKU a jsou v majetku členů Klubu chavatelů collií a sheltií – Praha v době získávání i přiznání titulu.

2. Udělení titul KŠ je podmíněno získáním třech CAC na výstavách pořádaných KChCaS – Praha, t. j. Klubová výstava a Speciální celostátní výstava, ve třídě dospívajících, otevřené, pracovní a vítězů.

3. Splnění podmínek pro přiznání titulu KŠ je třeba doložit kopií kartičky CAC a kopií posudku z výstavy, na které byl CAC udělen, zaslaných DOPORUČENĚ na adresu stanoveného garanta. (V. Kracíková) - po dohodě možno též elektronicky.

4. Klub stvrzuje přiznání titulu KŠ předáním diplomu, na jehož základě lze titul zapisovat do PP.

5. Noví KŠ budou slavnostně vyhlašováni každoročně na Výroční členské schůzi.

6. Titul nelze udělovat zpětně.

7. Řád pro udělování titulu KŠ nabývá platnosti od výstavní sezony r. 2005.

Řád pro udělení titulu Klubový šampion práce

1. Titul „Klubový šampion práce" (dále jen KŠP) se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsáni v plemenné knize ČMKU a jsou v majetku členů Klubu chovatelů collií a sheltií – Praha v době získávání i přiznání titulu.

2. Udělení titulu KŠP je podmíněno:
- > získáním jednoho CAC na výstavách pořádaných KchCaS – Praha, tj. Klubová výstava a Speciální celostátní výstava, ve třídě dospívajících, otevřené, pracovní a vítězů a současně
- >
získáním 250ti bodů za pracovní výkony dle přiložené tabulky

2a) zkoušky a akce uvedené v přiložené tabulce musí být pořádány organizacemi, které jsou akceptovány FCI.

2b) každou zkoušku lze započítat pouze jednou a to i v případě agility

2c) v případě, že je na zkoušce oficiálně určeno pořadí, je třeba umístění na prvních třech místech doložit vyžádaným potvrzením o umístění. To samé platí i o umístění na závodech. Toto potvrzení, vystavené pořadatelem, musí obsahovat razítko pořádající organizace, podpis vedoucího akce, podpis rozhodčího a umístění.

2d) před datem 1. 1. 2005 lze započítat body získané za pracovní výkony za předpokladu trvání členství v Klubu chovatelů collií a sheltií – Praha. CAC musí být získán nejdříve ve výstavní sezoně r. 2005

3. Klub stvrzuje přiznání titulu KŠP předáním diplomu, na jehož základě lze titul zapisovat do PP

4. Splnění podmínek pro přiznání titulu KŠP je třeba doložit kopií kartičky CAC a kopií posudku z výstavy, na které byl CAC udělen a u pořadatele ověřenými  kopiemi „potvrzení o vykonané zkoušce“ (náležitosti viz bod 2.c) zaslaných DOPORUČENĚ na adresu garanta  (V. Kracíková) - po dohodě možno též elektronicky.

5. Noví KŠP budou slavnostně vyhlašováni každoročně na Výroční členské schůzi.

6. Titul nelze udělovat zpětně.

7. Řád pro udělování titulu KŠP nabývá platnosti od výstavní sezony r. 2005

Bodovací tabulka KŠP

DRUH ZKOUŠKY

skup. A

skup. B

skup. C

skup. D

skup. E

Složení zkoušky

20

50

80

110

-

Výborně/
1. místo

+ 5

+ 10

+ 15

+ 20

+ 150

Velmi dobře/
2. místo

+ 3

+ 6

+ 10

+ 15

+ 120

Dobře/ 
3.místo

+ 1

+ 3

+ 5

+ 10

+ 100

Splněno / účast bez umístění

+ 5

+ 10

+ 20

+ 40

+ 40

Nominace + úcast

-

-

-

40

50

zkoušky spadající do skupiny A:

poslušnost: BH, FPr1 (ZŘ SchH/VPG); ZOP (ZŘ KJ); ZZO, ZM, ZMMP (NZŘ);
agility: A1 (ZŘ KA)
záchranařina: RH-E (ZŘ IRO); ZZZ, VZ1 (SZBK)
pasení: ZVOP (ZŘ FCI/KJ)
jiné: Obedience1 (ZŘ FCI Ob)

zkoušky spadající do skupiny B:

poslušnost: IPO-V, IPO1 (ZŘ FCI); ZPU1 (ZŘ KJ); ZVV1, ZMP1, ZPS1, ZPO1 (NZŘ)
                    SchH/VPG-A, FPr2, FPr3, FH1 (ZŘ SchH/VPG)
agility: A2 (ZŘ KA)
záchranařina: RH-FA; RH-FLA, RH-TA, RH-LA, RH-WA (ZŘ IRO); ZZP1, ZLP1, VZ2,
                       VZ3 (SZBK)
pasení: ZPOP1, TS1 (ZŘ FCI/KJ)
jiné: Obedience2 (ZŘ FCI Ob)

zkoušky spadající do skupiny C:

poslušnost: IPO2, IPO-FH (ZŘ FCI); ZPU2 (ZŘ KJ); ZVV2, ZMP2, ZPS2, ZPO2 (NZŘ)
                   SchH/VPG-1, SchH/VPG-2, FH2 (ZŘ SchH/VPG)
agility: A3 (ZŘ KA); M ČR speciály (pro dané plemeno)
záchranařina:  RH-FB, RH-FLB, RH-TB, RH-LB, RH-WB  (ZŘ IRO);
                        ZZP2
, ZLP2, ZVP2  - včetně nočních zkoušek; ZZS, ZTV, ZPJ (SZBK)
pasení: ZPOP2, TS2, TS3 (ZŘ FCI/KJ)
jiné: Obedience3 (ZŘ FCI Ob)

zkoušky spadající do skupiny D:

poslušnost: IPO3 (ZŘ FCI); ZVV3 (NZŘ); SchH/VPG-3 (ZŘ SchH/VPG)
agility: MR všech plemen; 
záchranařina: RH-LC, RH-WC (ZŘ IRO); ZZP3, ZLP3, ZVP3, ZVP3 (SZBK)
pasení: MR, Trialy CACIT
jiné: MR v Tanci se psem; MR Obedience; MR Coursing;

zkoušky spadající do skupiny E:

poslušnost: MR ZVV; ME/MS IPO; ME/MS Stopařů
agility: M Světa; European Open; IMCA;
záchranařina: MR, ME/MS Záchranářů
pasení: M Evropy
jiné: ME/MS v Tanci se psem

pro všechna mistrovství platí analogicky stejná pravidla i pro Mistrovství mládeže