CHIHUA-WEB

zpět

Bonitační směrnice

Takže jste si pořídili štěňátko čivavky a dostali jste k němu mimo jiné výbavičky i rodokmen. Při důkladném prostudování jmen předků Vám jistě padne do oka záhadný číselný kód, který je uveden u každého pejska. Jedná se o tzv. bonitační kód a je to jakési "číselné zrcadlo" daného pejska. V tomto kódu je zašifrován celkový vzhled toho kterého čivaváčka, přičemž každé číslo i písmeno má na své pevně dané pozici specifický význam: Popisuje, jak určitá část těla odpovídá (či se odchyluje od) ideálu čivavy, jakou popisuje standard. Tento kód je čivavce přidělen na bonitaci dle tzv.bonitační směrnice.

Tajemství bonitačního kódu (pro nový standard - od 2004)

Minimální stáří pro bonitaci psa i feny je 15 měsíců. Bonitace se mohou zúčastnit psi a feny s platným průkazem původu a jedinci kteří jsou navrženi na registraci. Musí mít absolvovanou CAC výstavu v ČR nejméně ve třídě mladých od 12 měsíců s oceněním výborný nebo velmi dobrý. Systém posuzování vychází z platného standardu FCI. Výsledek bonitačního posouzení udává bonitační kód, který vyjadřuje ocenění exteriéru psa.

1. Celkový zjev A-G
2. Výška v kohoutku (v cm)
3. Hlava a) lebka b) uši c) oči d) nos e) stop f) skus g) chrup
4. Přední končetiny
5. Trup
6. Zadní končetiny
7. Ocas
8. Srst

Části 3 - 7 se posuzují systémem 0 - 6, přičemž hodnocení 6 vyřazuje z chovu, u chrupu hodnocení 3,4. U části 8 – srst, je vyřazující hodnocení 2. Dále se zjišťuje hmotnost, u psa varlata, popisuje se pigmentace, barva srsti, povaha, výrazné vady nebo přednosti.

Výklad bonitačního posouzení:

1. Celkový zjev:
A. kompaktní pes pevné, souladné stavby těla s výraznou jablíčkovou hlavou. Rámec těla psů téměř čtvercový, u fen mírně delší. Působí ušlechtilým dojmem
B. jemnější v typu, slabší tělesné stavby, ušlechtilost zachována
C. hrubší stavby těla, ušlechtilost zachována
D. vylučující vady – slabá tělesná stavba, hrubá tělesná stavba, nesouladná stavba těla, bez výrazných plemenných znaků . Atypický jedinec.
E. Vyřazení z chovu - pro chybějící špičák, nebo více než 2 řezáky
F. Vyřazení z chovu – příliš agresivní,, nebo příliš plachý jedinec
G. Vyřazení z chovu – váha nad 3 kg

Ocenění A, B, C – zařazuje do chovu Ocenění D, E, F, G – vyřazuje z chovu

2. Výška v kohoutku – měřeno hůlkovou mírou

3. Hlava:
a) lebka
0- dobře zakulacená, jablíčková; 1- plošší; 2- příliš jemná; 3- hrušková; 4- příliš úzká; 5- větší fontanela; 6- příliš velká fontanela, nebo atypická lebka
b) uši
0- správně nasazené, nesené; 1- ucho posazené blízko, nebo daleko od sebe; 2- velké ucho; 3- malé ucho; 4- měkké ucho; 5- příliš špičaté, nebo ucho jako Papilon (závěsy); 6- ucho klopené, nebo příliš krátké
c) oči
0- velké, kulaté, výrazné; 1- příliš velké, vypouklé; 2- daleko od sebe; 3- příliš blízko u sebe; 4- malé; 5- mandlové; 6- atypické
d) nos
0- standardní; 1- nos kratší; 2- nos široký; 3- nos delší; 4- příliš dlouhý; 5- příliš dlouhý a příliš široký; 6- atypický nos
e) stop
0- správně vyznačený stop; 1- příliš výrazný stop; 2- méně výrazný stop; 3- mělký stop; 4- příliš mělký stop; 5- vada stopu; 6- atypický stop
f) skus
0- nůžkový; 1- nůžkový nepravidelný; 2- klešťový; 3- klešťový nepravidelný; 4- těsný podkus; 5- těsný předkus; 6- těžká vada skusu
g) chrup
0- všechny řezáky a špičáky; 1- chybí 1 řezák; 2- chybí 2 řezáky; 3- chybí špičák – vylučující vada; 4- chybí 3 a více řezáků – vylučující vada

4. Přední končetiny:
0- pevné; 1- lehce zakřivené; 2- volné lokty; 3- slabší rovné, nebo krátké končetiny; 4- sbíhavý postoj; 5- rozbíhavý postoj; 6- těžké vady postavení předních končetin

5. Trup:
0- rovná záda, délka trupu mírně delší než výška v kohoutku, dobře vyklenutá žebra, hluboký hrudník; 1- delší; 2- kratší; 3- úzký hrudník, nebo plochý hrudní koš; 4- spáditá záď, nebo dlouhý trup; 5- kapří, nebo prohnutý hřbet (lordóza či kyfóza); 6- extrémně dlouhý trup

6. Zadní končetiny:
0- standardní postoj; 1- úzký, nebo široký postoj; 2- kravský postoj; 3- strmý postoj; 4- volná kolena; 5- luxace pately; 6- těžké vady zadních končetin, silná luxace pately

7. Ocas:
0- standardní., nesen obloukovitě nad zádí; 1- standardní, špatně nesený; 2- kulatý; 3- krátký; 4 stočený; 5- nesprávně nasazený; 6- chybějící ocas

8. Srst:
0- standardní; 1- méně standardní; 2- nestandardní (u dlouhé variety: psi s velmi dlouhou, jemnou a načechranou srstí;u krátkosrsté variety: holé místo – alopecie) – tyto vady vyřazují z chovu

 

Tajemství bonitačního kódu (do r.2004)

Každý kód začíná písmenkem, které má hodnotu A-E a dále dvojčíslím, které znamená výšku psa v kohoutku, měřenou v centimetrech. Následuje dalších jedenáct číslíček, která jak jdou za sebou, popisují následující části čivavky: lebka(i) - uši(ii) - oči(iii) - nos(iv) - stop(v) - skus(vi) - chrup(vii) - přední končetiny(viii) - trup(ix) - zadní končetiny(x) - ocas(xi).

A - kompaktní pes, pevné, souladné stavby těla. Rámec těla psů je téměř čtvercový, u fen mírně delší. Působí ušlechtilým dojmem
B - jemnější v typu, slabší tělesné stavby, ušlechtilost zachována
C - hrubší stavby těla, ušlechtilost zachována
D - vylučující vady: slabá tělesná stavba, hrubá tělesná stavba, nesouladná stavba těla, bez výrazných plemenných znaků, atypický jedinec
E - vyřazení z chovu pro chybějící špičák nebo pro více než 2 řezáky

(i) - LEBKA
0-dobře zakulacená, jablíčkovitá; 1-plošší; 2-úzká; 3-hruškovitá; 4-příliš jemná; 5-atypická
(ii) - UŠI
0-správně nasazené, nesené; 1-posazené blíže k vrcholu; 2-malé; 3-měkké; 4-jako papillon (závěsy); 5- klopené - nestandartní
(iii) - OČI
0-velké, kulaté, výrazné; 1-malé; 2-příliš velké; 3- příliš blízko u sebe; 4-daleko od sebe; 5-atypické
(iv) - NOS
0-standardní; 1-delší; 2-kratší; 3-příliš dlouhý; 4-příliš široký; 5-atypický nos
(v) - STOP
0-správně vyznačený; 1-příliš výrazný; 2-méně výrazný; 3-mělký; 4-vada stopu; 5-atypický
(vi) - SKUS
0-nůžkový; 1-nůžkový nepravidelný; 2-klešťový; 3-těsný předkus; 4-těsný podkus; 5-těžká vada skusu
(vii) - CHRUP
0-všechny řezáky i špičáky; 1-chybí jeden řezák; 2-chybí dva řezáky; 3-chybí jeden špičák (vyřazující vada); 4-chybí tři a více řezáků (vyřazující vada); 5- ?
(viii) - PŘEDNÍ KONČETINY
0-pevné, rovné; 1-lehce zakřivené, volné lokty; 2-slabší, rovné; 3-sbíhavý postoj; 4-rozbíhavý postoj; 5-ěžká vada v postavení předních končetin
(ix) - TRUP
0-rovná záda, délka trupu mírně delší, než výška v kohoutku,dobře vyklenutá žebra, hluboký hrudník; 1-delší; 2-kratší; 3-úzký hrudník; 4-spáditá záď, kapří hřbet; 5-atypický
(x)- ZADNÍ KONČETINY
0-standardní postoj; 1-úzký nebo široký postoj; 2-kravský postoj; 3-strmý postoj; 4-volná kolena; 5-těžká vada zadních končetin
(xi) - OCAS
0-standardní, nesen obloukovitě nad zádí; 1-standardní, špatně nesený; 2-krátký; 3-kulatý; 4-špatně nasazený a nesený; 5-chybějící

Tajemství bonitačního kódu (do r.2002)

Připravujeme.